Ottawa and Toronto - Download the English PDF through HTTP